КОНФЕРЕНЦІЯ “ВСІ ДІТИ – НАЙВАЖЛИВІШІ”

КОНФЕРЕНЦІЯ "ВСІ ДІТИ - НАЙВАЖЛИВІШІ"

Місце:

Академія Спеціальної Педагогіки
im. Marii Grzegorzewskiej, Аула 
А
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa

Дата: 

4 жовтня 2023 р. (середа)
Реєстрація з 8:30 до 9:00.
Початок конференції о 9:00.
Конференція завершиться о 16:00

Конференція безкоштовна та організована в рамках проекту за підтримки ЮНІСЕФ:

Зміцнення системи патронатної опіки для дітей, які залишилися без піклування батьків, та дітей, розлучених з сім'ями (UASC), а також дітей, влаштованих у прийомні сім'ї.

8.30 – 9.00
Реєстрація

9.00 – 9.30
Привітання – відкриття конференції

  • Беата ПотоцкаГолова Коаліції на підтримку патронатного виховання
  • Енас ОбейдатЗаступник національного координатора ЮНІСЕФ у справах біженців у Польщі
  • Барбара СохаЗаступник Міністра сім’ї та соціальної політики


9.30 – 9.45
Художній виступ дітей з проекту “Lighthouse”, що реалізується Асоціацією прийомних батьків “Єдине серце”

9.45 – 10.00
Мартина Войцеховска – Чому знаменитості дають свій бренд на підтримку прийомного батьківства?”

10.00 – 10.15
Д-р габ. Анна Вітеска-Млинарчик – Діти з не-місць. Коли досвід стає історією

10.15 – 10.20
Підсумковий фільм проєкту “Зміцнення системи патронатної опіки для дітей, які залишилися без піклування батьків, та дітей, розлучених з сім’ями (UASC), а також дітей, влаштованих у прийомні сім’ї” (ЮНІСЕФ)

10.20 – 10.40
Перерва на каву
 

10.40 – 11.30
Панель дискусійна: Поговоримо про дітей – доповідь стосовно закону про патронатне виховання в Польщі та Україні, гості: 

Пауліна Масловська, юрисконсульт, Регіна Гусейнова-Чекурда, адвокат, Алла Онищук, Начальник служби у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації та Пьотр Ґоленбєвскі, директор Офісу Урядового уповноваженого з питань демографічної політики, Міністерство сім’ї та соціальної політики

Модератор: Йоанна Люберадзка-Груца, Фундація “Польки можуть все”, Коаліція на Підтримку Патронатного Виховання
 
11.30 – 12.00
Доктор Карл Генрік Інгрідс – Спеціаліст із захисту дітей, Регіональний офіс ЮНІСЕФ для Європи та Центральної Азії – Досвід шведської системи патронатного виховання. Тенденції, виклики та результати, отримані з розвитку політики та практики, в тому числі під час кризи з біженцями.”
 
12.00 – 13.00
Обідня перерва
 
13.00 – 13.30
Доктор Роні Бергер – Тель-Авівський університет / Educare (Ізраїль) Травма: дитяча воєнна травма” [онлайн]
 
13.30 – 14.00
Йоанна Люберадзка-Груца – Фундація Польки Можуть Все, Коаліція на Підтримку Патронатного Виховання
Едіта Войтасінська – Асоціація “Єдине серце”, Коаліція на Підтримку Патронатного Виховання
Практика підтримки дітей, які пережили травму (досвід проєкту, реалізованого у партнерстві з Коаліцією та ЮНІСЕФ)”
 
14.00 – 14.20
Перерва на каву
 
14.20 – 15.05
Панель: Презентація передового досвіду підтримки прийомних сімей , міста-партнери, гості: Мацей Биліцкі, заступник директора з питань спеціалізованої підтримки Міського центру допомоги сім’ї в Гданську, Анета Ковалевська, керівник групи з питань патронатного виховання Міського центру допомоги сім’ї в Білостоці, Даміан Пачешняк, Пьотр Ридзевскі, Адміністративний центр патронатного виховання, Лодзь, Агнєшка Станкєвіч, група з питань просування та розвитку патронатного виховання, Варшавський центр допомоги сім’ї, ЮНІСЕФ.
Модератор: ЮНІСЕФ.
 
15.05 – 15.50
Панель: Співпраця, підтримка, мережа –Мілена Харізанова, керівник відділу захисту прав дитини, ЮНІСЕФ, Беата Потоцка, Коаліція, Марчін Крухлей, Фундація “Діалог”, Магдалена Нажімек, Фундація “Освіта з цінностями” (досвід проєкту, реалізованого у партнерстві з ЮНІСЕФ), та інші організації-члени Коаліції: Леся Кучинська, Адріанна Мерес, Асоціація “СОС Дитячі містечка в Польщі”, Александра Навроцка, Нижньосілезька фундація на підтримку патронатного виховання “Przystanek Rodzina”, модератор – Беата Куліґ, Асоціація “СОС Дитячі містечка в Польщі”, Коаліція.
Модератор: Беата Куліґ – Асоціація “СОС Дитячі містечка в Польщі”, Коаліція на Підтримку Патронатного Виховання.
 
15.50 – 16.00
Завершення
  • Беата Потоцка – Голова Коаліції на Підтримку Патронатного Виховання
  • Ян Куліґ – Координатор Коаліції на Підтримку Патронатного Виховання проекту, що реалізується у партнерстві з ЮНІСЕФ

СПІКЕРИ

Dr Rony Berger

Dr Rony Berger is a senior clinical psychologist who is an internationally recognized expert in dealing with the psychological preparation for and aftermath of terrorism and other major disasters. He is a senior lecturer at Tel Aviv University and the educational director of the Center for Compassionate Mindful Education. He is the director of Disaster Relief and Rehabilitation at Brit Olam and is also on the advisory board of the Center for Compassion and Altruism Research and Education at Stanford University where he assists in developing manuals to enhance community resiliency. Dr Berger has also developed with the Dali Lama’s team at the Mind and Life Institute a new educational program for both teachers and students, Call To Care, geared to cultivate compassion and pro-social orientation. He has published two books, wrote numerous articles in peer reviewed journals.

Доктор Роні Бергер – старший клінічний психолог, міжнародно визнаний експерт з питань психологічної підготовки жертв тероризму та інших великих катастроф. Він обіймає посаду старшого викладача в Тель-Авівському університеті, а також працює директором з питань освіти Центру милосердного розумового виховання (Center for Compassionate Mindful Education). Роні Бергер є директором з питань ліквідації наслідків стихійних лих та реабілітації в Brit Olam, а також входить до консультативної ради Центру досліджень та освіти в галузі співчуття та альтруїзму при Стенфордському університеті, де він допомагає розробляти посібники для підвищення стійкості суспільства до надзвичайних ситуацій. Доктор Бергер також розробив разом з командою Далі Лами в Інституті розуму і життя нову освітню програму для вчителів і студентів “Call To Care”, спрямовану на розвиток співчуття і просоціальної спрямованості. Він опублікував дві книги, написав численні статті в рецензованих журналах.

Maciej Bylicki

Maciej Bylicki – z-ca Dyrektorki ds. wsparcia specjalistycznego, mgr zarządzania, specjalizacja zarządzanie organizacjami, również specjalizacja w zakresie organizacji pomocy społecznej. Od ponad 18 lat związany z obszarem społecznym Miasta Gdańska. Od wielu lat zaangażowany w budowanie optymalnego systemu wsparcia rodzin, dzieci, osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Aktywnie uczestniczył m.in. przy tworzeniu lokalnych programów: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ochrony zdrowia psychicznego, mieszkalnictwa społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczonych społecznym. Na konferencji reprezentuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Мачєй Биліцкі – заступник директора з питань спеціалізованої підтримки, магістр менеджменту, спеціалізується на організаційному управлінні, а також на організації соціальної допомоги. Понад 18 років пов’язаний з соціальною сферою міста Гданська. Протягом багатьох років займався побудовою оптимальної системи підтримки сімей, дітей, людей з обмеженими можливостями та людей похилого віку. Брав активну участь, зокрема, у розробці місцевих програм: підтримка сім’ї та системи патронатного виховання, заходи для осіб з обмеженими можливостями, охорона психічного здоров’я, соціальне житло для осіб/сімей, які перебувають під загрозою соціальної ізоляції. На конференції він представляє Міський центр підтримки сім’ї в Гданську.

Regina Guseinova-Czekurda

Regina Guseinova-Czekurda – adwokatka, członek Rady Adwokackiej Obwodu Kijowskiego. Partner zarządzający kancelarii adwokackiej G&D. Wpisana na listę adwokatów Krakowskiej Rady Adwokackiej jako prawnik zagraniczny. Współpracuje z kancelarią adwokacką w Warszawie. Specjalizuje się m.in. w deklaracji elektroniczna, przepisach antykorupcyjnych. Kwalifikowana mediatorka, certyfikowana w zakresie Rozwiązywania problemów w zespołach wg metodologii Adizesa. Autorka kursów z zakresu prawa mediów i stosunków prawnych między organami państwowymi a środkami masowego przekazu oraz szeregu publikacji naukowych nt. legislacji antykorupcyjnej, deklaracji elektronicznej, wolności słowa, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji. Otrzymała nagrodę Rady Adwokackiej Obwodu Kijowskiego Za zasługi dla adwokatury ukraińskiej [За відданість адвокатській професіі], Nagrodę Honorową Krajowego Stowarzyszenia Prawników Ukrainy, odznaczona medalem św. Mikołaja Cudotwórcy i Orderem Świętej Wielkiej Męczennicy Barbary.

Регіна Гусейнова-Чекурда – адвокат, член Ради адвокатів Київської області. Керуючий партнер юридичної фірми G&D. Зареєстрована як іноземний адвокат у списку адвокатів Ради адвокатів Кракова. Співпрацює з юридичною фірмою у Варшаві. Спеціалізується, зокрема, на електронному декларуванні, антикорупційному законодавстві. Кваліфікована медіаторка, сертифікована у сфері вирішення проблем у команді за методикою Адізеса. Автор навчальних курсів з медіа права та правовідносин між органами державної влади та ЗМІ, а також низки наукових публікацій з питань антикорупційного законодавства, електронного декларування, свободи слова, захисту персональних даних, доступу до інформації. Нагороджена відзнакою Ради адвокатів Київської області „За відданість адвокатській професі”, Почесною відзнакою Національної асоціації адвокатів України, нагороджена медаллю Святого Миколая Чудотворця та орденом Святої Великомучениці Варвари.

Dr Carl Henrik Ingrids

Dr Carl Henrik Ingrids is a child protection specialist at UNICEF ECARO with over 20 years of experience of policy development, capacity building and research within social welfare and child protection. As a former deputy director at the Ministry of Health and Social Affairs in Sweden, Henrik has extensive experience on policy reform and other initiatives in Sweden on issues like social service workforce strengthening, better care reform and child rights. He has long followed global development within the child protection field, at times representing Sweden in international arena. His research interest includes the rights of the child in family law settings and child participation.

Dr Carl Henrik Ingrids jest specjalistą ds. ochrony dzieci w UNICEF ECARO z ponad 20-letnim doświadczeniem w opracowywaniu polityki, budowaniu potencjału i badaniach w zakresie opieki społecznej i ochrony dzieci. Jako były zastępca dyrektora w Ministerstwie Zdrowia i Spraw Społecznych w Szwecji, Henrik ma rozległe doświadczenie w zakresie reform polityki i innych inicjatyw w Szwecji dotyczących takich kwestii, jak wzmocnienie siły roboczej w służbach społecznych, reforma lepszej opieki i prawa dziecka. Od dawna śledzi globalny rozwój w dziedzinie ochrony dzieci, czasami reprezentując Szwecję na arenie międzynarodowej. Jego zainteresowania badawcze obejmują prawa dziecka w prawie rodzinnym i partycypację dziecka.

Доктор Карл Хенрік Інгрідс є фахівцем із захисту прав дітей регіонального офісу ЮНІСЕФ для країн Центральної та Східної Європи і Центральної Азії. Д-р. Інгрідс має більш ніж 20-річний досвід розробки політики, розвитку потенціалу та досліджень у сфері соціального забезпечення та захисту дітей. Будучи колишнім заступником директора одного з відділв Міністерства охорони здоров’я та соціальних справ Швеції, Хенрік має великий досвід реформування політики та інших ініціатив у Швеції з таких питань, як зміцнення кадрового потенціалу соціальних служб, покращення реформи системи догляду та прав дитини. Він довго стежив за глобальним розвитком у сфері захисту прав дітей, часом представляючи Швецію на міжнародній арені. Його дослідницькі інтереси включають права дитини в рамках сімейного права та участь дитини.

Aneta Kowalewska

Aneta Kowalewska – kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Анета Ковалевска – керівник відділу з питань патронатного виховання Міського центру допомоги сім’ї в Білостоці

Marcin Kruhlej

Marcin Kruhlej – absolwent Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku oraz zarządzania gospodarką społeczną na Uniwersytecie Warszawskim, doradca zawodowy, trener umiejętności społecznych. Wiceprezes zarządu Fundacji Dialog i Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku. Dyrektor Ośrodka Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku. Ukończył studia podyplomowe między innymi z zakresu zarządzania oświatą oraz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Odbył staże terapeutyczne w Fundacji SYNAPSIS w Warszawie oraz w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Realizator i pomysłodawca wielu projektów. Współpracuje z wieloma organizacjami społecznymi z całej Polski. Nagrodzony w plebiscycie Gazety Wyborczej „Przystanek młodzi” za serce dla innych, pomoc bliźnim i mobilizowanie ich do działania.

Марчін Крухлей – випускник факультету історії та соціології Білостоцького університету та факультету управління соціальною економікою Варшавського університету, професійний консультант, тренер з розвитку соціальних навичок. Віце-президент Фундації “Діалог” та Національного товариства аутизму в Білостоці. Директор Центру шкільної терапії та догляду для дітей та молоді з розладами аутистичного спектру в Білостоці. Закінчив аспірантуру, зокрема, в галузі освітнього менеджменту та освіти і реабілітації осіб з інтелектуальними порушеннями та розладами аутистичного спектру. Проходив терапевтичне стажування у Фонді “SYNAPSIS” у Варшаві та Інституті розвитку дитини в Гданську. Реалізатор та ініціатор багатьох проєктів. Співпрацює з багатьма громадськими організаціями з усієї Польщі. Нагороджений у плебісциті Gazeta Wyborcza “Przystanek młodzi” за те, що має серце для інших, допомагає іншим та мобілізує їх до дії.

Lesia Kuchynska

Lesia Kuchynska – psycholożka, nauczycielka psychologii, ma doświadczenie w pomocy dzieciom z pieczy zastępczej. Ukończyła psychologię na Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym w Kijowie. Pracowała jako wiodący specjalista w dziedzinie pracy socjalnej w Kijowskim Regionalnym Centrum Usług Społecznych (2009 – 2022) oraz jako psycholog w Centrum Ochrony Dzieci „Nasze Dzieci” w Kijowie (2017 – 2022). Po wybuchu wojny w Ukrainie 24.02.2022 r. przyjechała do Polski, aby pomagać dzieciom ukraińskim ewakuowanym do SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach.  Od 2023 roku pracuje w Centrum Specjalistycznym SOS w Laskach z uchodźcami: dziećmi ukraińskimi i ich rodzicami bądź opiekunami jako psycholożka. 

Леся Кучинська – психолог, викладач психології, має досвід допомоги дітям з патронатної опіки. Закінчила психологічний факультет Київського національного педагогічного університету. Працювала провідним фахівцем із соціальної роботи Київського обласного центру соціальних служб (2009 – 2022) та психологом Центру захисту дітей “Наші діти” у Києві (2017 – 2022). Після початку війни в Україні 24.02.2022 приїхала до Польщі, щоб допомогти українським дітям, евакуйованим до “СОС Дитячі містечка” в Седльце.  З 2023 року працює в Спеціалізованому центрі СОС в Ласках з біженцями: українськими дітьми та їхніми батьками або опікунами в якості психолога.

Joanna Lubеradzka-Gruca

Joanna Lubеradzka-Gruca – absolwentka socjologii oraz Szkoły Sprawiedliwości Naprawczej i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, trenerka. Szkoli rodziców zastępczych i pracowników systemu ze sposobu pracy i wspierania dzieci po traumie i starcie. Współautorka publikacji dotyczących procesu deinstytucjonalizacji i stanu pieczy zastępczej w Polsce oraz Kodeksu bezpiecznej opieki w rodzicielstwie zastępczym, a także programu szkolenia dla kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej MENTOR. Od 2001 r. kieruje Fundacją Polki Mogą Wszystko, od 2004 r. współpracuje ze związkiem stowarzyszeń Koalicją na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, w latach 2011-2018 r. społeczna doradczyni Rzecznika Praw Dziecka. Fundacja Polki Mogą Wszystko od 2022 roku prowadzi w Warszawie Bezpieczną Przystań dla osób, które uciekły przed wojną w Ukrainie.

Йоанна Люберадзка-Груца – випускниця факультету соціології та Школи відновного правосуддя і Програми запобігання насильству в сім’ї, тренерка. Навчає прийомних батьків та працівників системи, як працювати з дітьми та підтримувати їх після травм і втрат. Співавтор публікацій про процес деінституалізації та стан патронатного виховання в Польщі, а також “Кодексу безпечної опіки у патронатному вихованні”, а також навчальної програми “Ментор” для кандидатів у патронатні вихователі в сім’ях. З 2001 року очолює Фонд “Polki Mogą Wszystko” (Польки можуть все), з 2004 року співпрацює з об’єднанням асоціацій Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej (Коаліція на підтримку патронатного виховання), з 2011 по 2018 рік була соціальним радником Уповноваженого з прав дитини. З 2022 року Фонд “Polki Mogą Wszystko” опікується у Варшаві “Безпечним притулком” для людей, які втекли від війни в Україні.

Paulina Masłowska

Paulina Masłowska – absolwentka prawa na WPiA UKSW oraz ekonomii na WNHiS UKSW, radczyni prawna. Specjalistka w obszarze ochrony dzieci przed krzywdzeniem, prawa rodzinnego i opiekuńczego, praw małoletnich pokrzywdzonych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi wyspecjalizowanymi w obszarze ochrony praw dziecka min. Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, reprezentuje dzieci pokrzywdzone przestępstwami w postępowaniach karnych, prowadzi szkolenia dotyczące systemu ochrony dzieci.

Пауліна Масловська – закінчила факультет права та адміністрації Університету кардинала Стефана Вишинського у Варшаві та економічний факультет Університету кардинала Стефана Вишинського у Варшаві, юрисконсульт. Спеціаліст у сфері захисту дітей від жорстокого поводження, сімейного та опікунського права, прав неповнолітніх жертв.  Співпрацює з неурядовими організаціями, що спеціалізуються на захисті прав дитини, зокрема з Фондом “Dajemy Dzieciom Siłę”, представляє інтереси дітей, які постраждали від злочинів, у кримінальних провадженнях, проводить тренінги з питань системи захисту прав дитини.

Adrianna Meres

Adrianna Meres – związana ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce w Polsce od 2019 roku. Przez 3,5 roku pracowała w fundraisingu, obecnie koordynuje projekty ds. pomocy humanitarnej, nakierowane na pomoc uchodźcom głównie z Ukrainy. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie w trakcie studiów podyplomowych z Pomocy Humanitarnej na Uniwersytecie Warszawskim. Prywatnie fanka gier strategicznych, miłośniczka psów i podróży.

Адріанна Мерес – пов’язана з Асоціацією “СОС Дитячі Містечка” в Польщі з 2019 року. Вона працювала у сфері фандрейзингу протягом 3,5 років і наразі координує проєкти гуманітарної допомоги, спрямовані на допомогу біженцям переважно з України. Здобула ступінь магістра права та адміністрації в Ягеллонському університеті і зараз навчається в аспірантурі за спеціальністю “Гуманітарна допомога” у Варшавському університеті. Захоплюється стратегічними іграми, любить собак і подорожі.

Aleksandra Nawrocka

Aleksandra Nawrocka – koordynator ds. prawnych w Dolnośląskiej Fundacji na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina”. Po wybuchu wojny w Ukrainie i przyjęciu pod opiekę fundacji ukraińskich uchodźców pełniła dodatkowo funkcję koordynatora ds. ukraińskich rodzin zastępczych. Na co dzień w fundacji zajmuje się obszarem prawnym. Wspomaga zarząd i wolontariuszy we współpracy z rodzinami i innymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci i rodziców zastępczych. Jako trener prowadzi szkolenia prawne oraz PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze.

Александра Навроцка – Юридичний координатор Нижньосілезької фундації на підтримку патронатного виховання “Przystanek Rodzina”. Після початку війни в Україні та прийняття українських біженців під опіку фундації додатково виконувала обов’язки координатора у справах українських прийомних сімей. Її повсякденна робота у фундації пов’язана з юридичною сферою. Вона здійснює керівництво та допомагає волонтерам у співпраці з сім’ями та іншими організаціями, що працюють з дітьми та прийомними батьками. Як тренер, вона проводить юридичні тренінги та курси PRIDE для кандидатів у прийомні батьки.

Magdalena Nazimek

Magdalena Nazimek – ekspertka Fundacji Edukacja z Wartościami, z pasją tworząca i realizująca kampanie marketingowe i edukacyjne z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego i Szkoły Głównej Handlowej. Po godzinach jako muzyk, łączy swoją miłość do sztuki z pracą na rzecz społeczeństwa. Od wielu lat oddaje się wolontariackiej misji na Ukrainie wspierając lokalne inicjatywy.

Магдалена Нажімек – експертка Фонду “Освіта з цінностями”, яка займається створенням та реалізацією маркетингових та освітніх кампаній з використанням штучного інтелекту. Випускниця Академії фізичної культури та Варшавської школи економіки. Крім музики, поєднує свою любов до мистецтва з громадською діяльністю. Протягом багатьох років вона продовжує свою волонтерську місію в Україні, підтримуючи місцеві ініціативи.

Ałła Onyszczuk

Ałła Onyszczuk jest szefową Służby ds. Dzieci Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej. Pracuje w tej służbie od 27 lat, z czego 25 lat jako jej szefowa. Służba specjalizuje się w ochronie dzieci, rodzinnych formach umieszczania sierot, adopcji i pracy z dziećmi z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Алла Онищук – начальник служби у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації. Працює у службі 27 років, на посаді начальника- 25. Служба спеціалізується – на захисті прав дитини, сімейні форми влаштування сиріт, усиновлення, робота з дітьми із сімей в складних життєвих умовах.

Damian Pacześniak

Damian Pacześniak – przez 5 lat koordynował kampanię społeczna promującą ideę rodzicielstwa zastępczego w Łodzi pod hasłem „Rodzina jest dla Dzieci”. Aktualnie dzięki wsparciu UNICEF promuje i rozwija w Łodzi ideę rodzicielstwa zastępczego wśród społeczności ukraińskiej (kampania społeczna TEST SERCA). Członek zarządu Fundacji DOBROdzieje się, wspierającej w Łodzi dzieci z pieczy zastępczej. Na konferencji reprezentuje Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej w Łodzi.

Даміан Пачешняк – протягом 5 років координував соціальну кампанію з просування ідеї прийомного батьківства в Лодзі під гаслом “Сім’я – для дітей”. Наразі, завдяки підтримці ЮНІСЕФ, просуває та розвиває ідею прийомного батьківства серед української громади в Лодзі (соціальна кампанія TEST SERCA). Член правління Фонду “DOBRO”, який підтримує дітей під опікою у Лодзі. На конференції представляє Адміністративний центр патронатного виховання в Лодзі.

Piotr Rydzewski

Piotr Rydzewski – dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej w Łodzi. Wcześniej dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Inicjator kampanii promującej ideę rodzicielstwa zastępczego w Łodzi pod hasłem „Rodzina jest dla Dzieci”. Przed podjęciem pracy z sektorze publicznej opieki społecznej zawodowo zajmował się zagadnieniami z zakresu zarządzania, wykorzystując w pracy wiedzę z zakresu różnych dziedzin m.in. logiki i psychologii, w szczególności problematyką podejmowania decyzji oraz wspieraniem tworzenia trwałych organizacji i zarządzania zaangażowaniem podwładnych, autorem koncepcji zarządzania emocjami, a także współautorem vademecum „Zarządzanie emocjami” – pierwszej polskiej książki na temat inteligencji emocjonalnej napisanej na podstawie badań przeprowadzonych w Polsce. Prywatnie w przeszłości m.in. wolontariusz jako korepetytor matematyki na oddziale onkologii dziecięcej. Z niewykształcenia jest matematykiem, równolegle studiował filozofię, ukończył także podyplomowo: bankowość, psychologię i zarządzanie pomocą społeczną.

Пьотр Ридзевскі – директор Адміністративного центру патронатного виховання в Лодзі. Раніше був директором Міського центру соціальної допомоги. Ініціатор кампанії з просування ідеї прийомного батьківства в Лодзі під гаслом “Сім’я – для дітей”. До роботи в секторі суспільного благоустрою професійно займався питаннями менеджменту, використовуючи у своїй роботі знання з різних галузей, наприклад, логіки та психології, зокрема, у сфері прийняття рішень, підтримки створення сталих організацій та управління прихильністю підлеглих, автор концепції управління емоціями, співавтор вадемекуму “Управління емоціями” – першої польської книги про емоційний інтелект, написаної на основі досліджень, проведених в Польщі. У приватному житті, в минулому, серед іншого, працював на волонтерських засадах репетитором з математики у відділенні дитячої онкології. За фахом він математик, паралельно вивчав філософію, має післядипломну освіту в галузі банківської справи, психології та управління соціальним захистом.

Agnieszka Stankiewicz

Agnieszka Stankiewicz – pedagog, terapeuta Si, współautorka i trener programu szkoleniowego dla kandydatów na rodziny zastępcze „Rodzina – Bezpieczna Baza – Dom”. Od kilkunastu lat zawodowo związana z obszarem pomocy społecznej oraz pieczy, na konferencji reprezentuje Zespół ds. Promowania i Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. 

Агнєшка Станкєвіч – педагог, Сі-терапевт, співавторка та тренерка навчальної програми для кандидатів у прийомні сім’ї “Сім’я – безпечна база – дім”. Більше десяти років професійно займається питаннями соціального захисту та опіки; на конференції представляє Відділ просування та розвитку патронатного виховання Варшавського центру допомоги сім’ї.

Dr hab. Anna Witeska-Młynarczyk

Dr hab. Anna Witeska-Młynarczyk – antropolożka społeczna. Doktoryzowała się na University College London. Jest członkinią Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem Uniwersytetu Warszawskiego, adiunktą w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Autorka i redaktorka książek: Evoking Polish Memory. State, Self and the  Communist Past in Transition, Antropologia psychiatrii dzieci i młodzieży. Wybór tekstów, Dziecięce doświadczenia ADHD. Etnografia spornej jednostki diagnostycznej, Dzieci z nie-miejsc. Kiedy doświadczenie staje się opowieścią. Interesuje ją antropologia medyczna, w tym praca etnograficzna w obszarze psychiatrii dzieci i młodzieży, twórcze metody etnograficzne i badania kolaboratywne.\

Доктор габ. Анна Вітеска-Млинарчик – соціальний антрополог. Здобула докторський ступінь в Університетському коледжі Лондона. Вона є членом Міждисциплінарної дослідницької групи з питань дитинства у Варшавському університеті та доцентом Інституту соціології Університету Марії Кюрі-Склодовської. Авторка та редакторка книжок: “Пробуджуючи польську пам’ять. Держава, Я і комуністичне минуле в перехідний період”, “Антропологія дитячої та підліткової психіатрії. Підбірка текстів”, “Дитячий досвід синдрому дефіциту уваги та гіперактивності. Етнографія спірного діагнозу”, “Діти з не-місць. Коли досвід стає історією”. Цікавиться медичною антропологією, зокрема етнографічною роботою в галузі дитячої та підліткової психіатрії, креативними етнографічними методами та колаборативними дослідженнями.

Martyna Wojciechowska

Martyna Wojciechowska — mama, dziennikarka, podróżniczka i autorka książek. Założycielka Fundacji UNAWEZA, która działa w Polsce i na krańcach świata. Inicjatorka projektu MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym. Zrealizowała ponad 100 odcinków autorskiej serii podróżniczej Kobieta na krańcu świata, która emitowana jest w ponad 60 krajach. Z wykształcenia ekonomistka z dyplomem MBA, z zamiłowania dziennikarka. Przez 10 lat pełniła funkcję redaktor naczelnej polskiej edycji magazynów National Geographic i NG Traveler. Autorka cyklu podcastów i wideo na YouTube DALEJ. Jako druga Polka zdobyła Koronę Ziemi, jako pierwsza kobieta z Europy Środkowo-Wschodniej ukończyła rajd Dakar.

Мартина Войцеховска – мама, журналістка, мандрівниця та авторка книг. Засновниця Фундації “UNAWEZA”, яка працює в Польщі та інших країнах світу. Ініціаторка проекту “MŁODE GŁOWY. Відверто про психічне здоров’я”. Випустила понад 100 серій авторського тревел-серіалу “Жінка на краю світу”, який транслюється у понад 60 країнах світу. Економіст за освітою зі ступенем MBA, вона – журналіст за покликанням. Протягом 10 років була головним редактором польського видання журналів National Geographic та NG Traveler. Авторка серії подкастів та відео на YouTube “DALEJ”. Вона була другою полькою, яка підкорила Корону Землі, і першою жінкою з Центральної та Східної Європи, яка завершила ралі-рейд Дакар.

Edyta Wojtasińska

Edyta Wojtasińska – teolog, psychopedagog, terapeuta dzieci i młodzieży, trener, Practitioner TBRI®, współautorka szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych MENTOR oraz Kodeksu Bezpiecznej Opieki w Rodzicielstwie Zastępczym. Na co dzień organizuje i realizuje działania w Stowarzyszeniu Rodzicielstwa Zastępczego Jedno Serce. Wraz z mężem od 1997 roku tworzy rodzinę zastępczą, w której łącznie znalazło miejsce ponad 30 dzieci. Wielu z nich to już dorośli ludzie, ich historie potwierdzają że relacje i więzi nawiązywane w rodzinach mogą leczyć zranienia i traumy i w pełni przygotowywać do samodzielności.

Едита Войташіньска – теолог, психопедагог, дитячий та молодіжний терапевт, тренер, практик TBRI®, співавторка навчального курсу для кандидатів у прийомні батьки “Ментор” та Кодексу безпечної опіки у патронатному вихованні. Щодня організовує та проводить заходи в Асоціації патронатного виховання “Єдине серце”. Разом з чоловіком з 1997 року утворює прийомну сім’ю, в якій спільно виховали понад 30 дітей. Багато з них вже стали дорослими, і їхні історії підтверджують, що стосунки та зв’язки, встановлені в прийомних сім’ях, можуть зцілити рани і травми та повністю підготувати їх до самостійного життя.

Close