Szkolenia

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą szkoleń przygotowanych przez Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Działamy od 2004 roku, jesteśmy grupą praktyków z całej Polski, którzy reprezentują lokalne i ogólnopolskie organizacje pozarządowe.

Zobacz nasze referencje:

W roku 2013 we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje (obecnie działającą pod nazwą Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) opracowaliśmy Kodeks Bezpiecznej Opieki w rodzicielstwie zastępczym wydany przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Podjęliśmy również decyzję o stworzeniu zespołu trenerów i podjęciu działań na rzecz podwyższania kompetencji koordynatorów, pracowników centrów pomocy rodzinie i domów dziecka, a przede wszystkim rodziców zastępczych. Chcemy dążyć do zapewnienia powierzonym dzieciom stabilnego, bezpiecznego środowiska, kompetentnie odpowiadającego na ich specyficzne potrzeby.

Oferowane przez nas szkolenia opierają się o wiedzę merytoryczną m.in. Institute for Human Services z Columbus w Ohio oraz The Karyn Purvis Institute of Child Development działającym w strukturze Texas Christian University, uzupełnioną polskim doświadczeniem.
Trenerów Koalicji szkolili m.in. autorzy książek takich jak „Zranione dzieci, uzdrawiające domy” – Jayne E. Schooler  i Betsy Keefer Smalley czy „Zaburzenia Przywiązania u Dzieci i Młodzieży” –  Chris Taylor.

Wszyscy trenerzy Koalicji posiadają certyfikaty ukończenia szkół trenerskich i pracują pod superwizją. Szkolenia poddawane są systematycznej ewaluacji.
Szkolenia Koalicja prowadzi na zasadzie działalności odpłatnej. Każde szkolenie prowadzi dwóch trenerów. Dokładne informacje znajdą Państwo w załączonej ofercie.

Nasze dotychczasowe doświadczenia wskazują, że treści przekazywane w czasie szkoleń w istotny sposób pomagają rodzicom zastępczym i pracownikom placówek w opiece nad dziećmi oraz wpływają korzystnie na lepsze zrozumienie przez profesjonalistów jak skutecznie wspierać dzieci i rodziców zastępczych.

Zapraszamy w podróż do kompetencji – tematyka szkoleń:

1. TBRI – Trust-Based Relational Intervention®
Interwencja Relacyjna Oparta na Zaufaniu

Interwencja relacyjna oparta na zaufaniu (TBRI®) to holistyczne podejście, które jest interdyscyplinarne, elastyczne, skoncentrowane na przywiązaniu (więzi) i pełne wyzwań. To oparta na wynikach badań naukowych oraz na wiedzy o traumie metoda interwencji opracowana z myślą o dzieciach z trudnych miejsc – dzieciach, które doświadczyły krzywdzenia, przemocy, zaniedbania i wielokrotnych zmian środowiska opiekuńczego. Jednak jej zasady odnoszą się do wszystkich dzieci. TBRI® składa się z trzech grup harmonijnie powiązanych zasad: łączenia, wzmacniania i korygowania.

2. Budowanie kompetencji uzdrawiających opiekunów dzieci dotkniętych traumą.

Cel szkolenia to poznanie przez uczestników:

  • podstawowych elementów opieki uwzględniających wiedzę o traumie
  • wpływu złożonej traumy rozwojowej na rozwój dziecka i całe jego życie;
  • mechanizmów radzenia sobie z zachowaniami dziecka, będącymi efektem doświadczeń traumatycznych i złożonej traumy rozwojowej;
  • Identyfikacja nowych strategii, technik i kompetencji w pracy z dziećmi dotkniętymi traumą;

3. Rozwinięcie tematu pracy z dziećmi po traumie: Jak pracować z nastolatkiem po traumie i stracie.

Cele szkolenia:

  • Identyfikacja sposobów radzenia sobie; mocnych stron i czynników, które sprzyjają pozytywnemu przystosowaniu u nastolatków z historią traumy;
  • Poznanie nowych strategii, technik i umiejętności pozwalających na wsparcie nastolatków po traumie;

4. Rozumienie i budowanie przywiązania.

5. Dyscyplina w rodzinie zastępczej – jak kierować swoim zachowaniem, żeby wpływać na zachowanie dzieci.

6. Jak rozwija Cię rodzina zastępcza – wpływ rodzicielstwa zastępczego na Ciebie i Twoją rodzinę.

7. Praca grupowa z dziećmi w opiece zastępczej -wychowanie w oparciu o zaufanie.

Nasi trenerzy są także przygotowani do prowadzenia grup wsparcia i szkoleń z zakresu umiejętności psychospołecznych m.in komunikacji i współpracy.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym info@koalicja.org

Close