W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej toczą się prace nad zmianą przepisów o pieczy zastępczej. Sprawa pieczy zastępczej to jeden z elementów całościowej dyskusji o deinstytucjonalizacji usług społecznych. Niestety, po obiecującym projekcie z września ubiegłego roku, w styczniu 2022 r. doszło do istotnych zmian niezgodnych z ideą rozwoju usług rodzinnych i środowiskowych. 

Nieformalne Porozumienie DI.2035 do 6 lutego br. zbierało podpisy pod listem do minister Marleny Maląg w sprawie trwających prac nad zmianami w Ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Apel podpisało 165 organizacji pozarządowych i instytucji.

W dniu 7 lutego apel został wysłany do pani Minister.

Poniżej można pobrać dokument z treścią apelu do pani Minister.

https://uploads.strikinglycdn.com/files/ae54cbbd-5d8f-405e-a20e-7c545672dcbc/List_Porozumienia_DI_do_MRiPS.pdf