Działania koalicji

Jesteśmy po to, aby dzieci mogły wychowywać się w rodzinach. Ważny jest dla nas rozwój rodzinnej opieki zastępczej.

Dlatego:

  • Zgłaszamy uwagi do przygotowywanych aktów prawnych;
  • Realizujemy projekty rzecznicze monitorując realizację już obowiązujących przepisów;
  • Dbamy o dzielenie się dobrymi praktykami;
  • Współpracujemy z mediami, aby przekazywać rzetelną wiedzę o rodzicielstwie zastępczym i problemach dzieci powierzanych do pieczy zastępczej;
  • Szukamy dobrej wiedzy na świecie i sprowadzamy ją do Polski, aby w jak najlepszym stopniu przygotowywać rodziców zastępczych i osoby, które powinny ich wspierać, do opieki nad powierzonymi dziećmi;
  • Przygotowujemy raporty krajowe i europejskie o sytuacji dzieci w Polsce;
  • Dbamy o wymianę doświadczeń pomiędzy członkami Koalicji i rozwój ich kompetencji.

O bieżących działaniach możesz przeczytać w sprawozdaniach z działalności Koalicji za kolejne lata.

Close