Category

Bez kategorii

Bez kategorii

Szkolenie TBRI on-line

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: TBRI – Trust-Based Relational Intervention® – Interwencja Relacyjna Oparta na Zaufaniu Interwencja relacyjna oparta na zaufaniu (TBRI®-Trust Based Relational Intervention) to holistyczne podejście, którego celem jest pomoc dzieciom po doświadczeniu traumy i straty. Jest ono interdyscyplinarne, elastyczne…

Read more
Close