Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

W ramach projektu: „Wzmacnianie systemu rodzinnej pieczy zastępczej dla dzieci bez opieki i rozdzielonych z rodzicami (UASC) oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej” każda z organizacji odpowiada za szereg działań, które jako całość zapewniają wsparcie – zarówno w formie bezpośredniej jak i pośredniej – rodzinom zastępczym, które przyjechały do Polski uciekając przed działaniami wojennymi w Ukrainie, a także polskim rodzinom zastępczym. Część działań zaplanowanych w projekcie realizowana jest na szczeblu lokalnym, część ma zasięg ogólnopolski.

W ramach projektu Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej zrealizuje następujące działania:

Zobacz działania pozostałych organizacji

Close