Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: TBRI – Trust-Based Relational Intervention® – Interwencja Relacyjna Oparta na Zaufaniu

Interwencja relacyjna oparta na zaufaniu (TBRI®-Trust Based Relational Intervention) to holistyczne podejście, którego celem jest pomoc dzieciom po doświadczeniu traumy i straty. Jest ono interdyscyplinarne, elastyczne i skoncentrowane na przywiązaniu (więzi).

Szkolenie TBRI® szczególnie polecamy osobom pracującym bezpośrednio z dziećmi, przede wszystkim rodzinom zastępczym niezawodowym, zawodowym, rodzinnym domom dziecka, placówkom typu rodzinnego, oraz wszystkim specjalistom wspierającym pracę z dziećmi.

Zobacz kto prowadzi szkolenie


Kto prowadzi?

Joanna Luberadzka-Gruca
Absolwentka socjologii oraz Szkoły Sprawiedliwości Naprawczej i Studium Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie, trener. Współautorka m.in. Raportu „Postępy deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej”, Poradnika
„Jak deinstytucjonalizować pieczę zastępczą?”, „Raportu z realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej – wyniki analiz i badań jakościowych i ilościowych”, „Kodeksu bezpiecznej opieki w
rodzicielstwie zastępczym”. Od 2001 r. kieruje Fundacją Przyjaciółka (obecnie pod nazwą Fundacja POLKI
MOGĄ WSZYSTKO), od 2004 r. współpracuje z Koalicją na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, członek Zespołu Trenerów Koalicji. Od 2011 do 2018 roku społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka.

Edyta Wojtasińska
Teolog, psychopedagog, terapeuta dzieci i młodzieży. Ukończyła Szkołę Trenerów w Instytucie Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenia Natanaelum w Lublinie, od 1997 roku wraz z mężem
zajmuje się wychowywaniem dzieci trafiających do systemu pieczy zastępczej jako rodzina zastępcza, a od
1998 roku prowadząc placówkę opiekuńczo- wychowawczą typu rodzinnego. Prowadzi szkolenia, wykłady i warsztaty. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego ,,Jedno Serce”, w którym koordynuje prowadzenie świetlicy z programem socjoterapeutycznym Strefa Serca i dwóch placówek typu rodzinnego. Od 2006 roku lat związana z Koalicją na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, jest członkiem Zespołu Trenerów Koalicji.