Zakończył się projekt „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach” realizowany przez partnerstwo trzech organizacji pozarządowych: WiseEuropa, Fundację Polki Mogą Wszystko i Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Z Dziennikiem Warto Wiedzieć rozmawia Joanna Luberadzka-Gruca, ekspert Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, prezes Zarządu Fundacji Polki Mogą Wszystko.

Cały artykuł można przeczytać na stronie Dziennika Warto Wiedzieć: http://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/wywiady/47187-najlepszym-miejscem-dla-dziecka-jest-rodzina