Wzmacnianie systemu rodzinnej pieczy zastępczej – webinary

Webinar: Nowe początki? O bezpiecznym przejściu dziecka z rodziny lub placówki do nowego miejsca

Odtwórz wideo

Data: 2023-06-29

Rodzice zastępczy i rodzice adopcyjni, a także opiekunowie w placówkach, którzy pochyli się nad dziećmi uciekającymi przed wojną – wszyscy bez wyjątku towarzyszą dzieciom w przejściach. Czym jest przejście? Czy trzeba je zaplanować? Jak zorganizować proces przejścia? Czy są narzędzia, które ułatwią to zadanie?

Podczas najbliższego webinaru spróbujemy odpowiedzieć na te pytania. Przybliżyć rodzicom, opiekunom, wychowawcom ten fragment rzeczywistości, ale widziany oczyma dziecka. Zapraszamy rodziców zastępczych, rodziców adopcyjnych, opiekunów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, koordynatorów i wszystkich pracowników wspierających rozwój dziecka, którzy pracują dziećmi z trudnych miejsc.

Webinar: Dziecko ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) w pieczy zastępczej

Odtwórz wideo
Data: 2023-05-25

W czasie webinaru przybliżymy temat FASD. Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (z ang. – Fetal Alcohol Spectrum Disorder, skrót: FASD) jest ogólnym terminem, opisującym całe spektrum skutków rozwojowych. Skutki te występują u dzieci matek pijących alkohol w okresie ciąży.

FASD może oznaczać zaburzenia rozwoju fizycznego, umysłowego, zachowania i uczenia się, które mogę utrzymywać się przez całe życie. W rezultacie pojawiają się trudnościami w osiąganiu samodzielności i nauce szkolnej. Dodatkowo występują zaburzenia wtórne jako rezultat błędnej diagnozy oraz nieodpowiedniej opieki.

Warto pamiętać, że dzieci z diagnozą FASD mają także mocne strony, na których rodzice, czy wychowawcy powinni bazować. To od wiedzy, zrozumienia i determinacji rodziców i wychowawców będzie zależał sukces życiowy dziecka z diagnozą FASD.

Gośćmi webinaru będą przedstawicielki organizacji członkowskiej Koalicji – Fundacji Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE.

Webinar: Grzeczne czy niegrzeczne – jak doświadczenie traumy zmienia zachowania dzieci?

Odtwórz wideo

Data: 2023-03-30

Wydarzenia ostatnich lat były obciążeniem dla wszystkich, także dla dzieci.

Pandemia, izolacja i wojna w Ukrainie. Wielu dorosłych ma trudność z poradzeniem sobie z sytuacją kryzysową. Trudno jest także dzieciom. Często ich emocje mają wpływa na zachowania. Nierzadko niełatwe lub niemożliwe do zaakceptowania. Wielu dorosłych zadaje sobie pytanie – co robić? Nie mamy recept, jednak w czasie naszego webinaru będziemy poszukiwać odpowiedzi na to pytanie.

Do udziału w tych poszukiwaniach zapraszamy rodziców (zastępczych, adopcyjnych, biologicznych) zarówno tych, którzy musieli uciekać ze swojego kraju, jak i tych, którzy pozostali w Ukrainie. Miło będzie nam gościć także polskich rodziców oraz wszystkich, którym bliski jest świat dzieci.

Postaramy się odpowiedzieć na pytania:

  • co oznacza słowo trauma
  • czym jest trauma relacyjna a czym trauma wojenna?
  • jakie zachowania dzieci są następstwem traumy?
  • w jaki sposób rodzice mogą wspierać dzieci?

Webinar: Efektywne wsparcie rodzin zastępczych z Ukrainy i ukraińskich dzieci powierzonych do rodzinnej pieczy zastępczej

Odtwórz wideo
Data: 2023-03-09

Bycie rodzicem zastępczym to wyzwanie. Jednak możemy tylko sobie wyobrazić, jak trudno mu sprostać, kiedy musisz uciekać ze swojego kraju. Na naszym webinarze poznacie dwie rodziny zastępcze, które uciekły do Polski. Każda z nich jest wspierania przez naszą organizację członkowską Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno serce”.

Postaramy się odpowiedzieć na pytania:

  • co pomaga im w opiece nad dziećmi?
  • czy ich zdaniem dzieci mają inne zachowania niż przed wojną i jak sobie z nimi radzą?
  • jak wygląda ich rodzina, co się zmieniło od wybuchu wojny?
  • jakiego wsparcia od polskiego systemu opieki oczekują i jakie, które już otrzymali było dotąd najbardziej efektywne?
Close