8. Kongres Rodzicielstwa Zastępczego

O Kongresie Rodzicielstwa Zastępczego

Serdecznie zapraszamy na 8. Kongres Rodzicielstwa Zastępczego w tym roku po raz pierwszy w formule online.

Zaproszenie do udziału w tegorocznym Kongresie kierujemy szczególnie do rodziców zastępczych, a także przedstawicieli samorządów, organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli rządu odpowiedzialnych za kreowanie polityki mającej na celu wsparcie rodziny i pieczę zastępczą.

Kongres, jak co roku, będzie okazją do wymiany dobrych praktyk, doświadczeń oraz omówienia wyzwań związanych z rozwojem rodzicielstwa zastępczego w Polsce i przedstawienia propozycji rozwiązań. W tym roku oddajemy głos przede wszystkim rodzicom zastępczym.

Gdzie i kiedy?

Kongres odbędzie się online, w piątek, 10 września 2021 r. w godz. 10.00 – 15.00.
Obrady będzie można śledzić poprzez fanpage Koalicji w serwisie Facebook.

Program 8. Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego 2021 r.

10.00 – 10.10
Powitanie

Beata Potocka – mama zastępcza, przewodnicząca Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

10.10 – 10.30
Wystąpienie gościa honorowego

10.30 – 11.20 Sesja I
Wręczenie nagród Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej – Czuli Sygnaliści

Nagrodzeni:

 • Michał Janczura – dziennikarz, autor serialu dokumentalnego w radiu TOK FM p.t.: Piecza
 • Przemysław Wilczyński – dziennikarz Tygodnika Powszechnego, autor licznych tekstów społecznych podejmujący tematykę rodzicielstwa zastępczego
 • Marta Wroniszewska – dziennikarka, autorka książki p.t.: Tu jest teraz Twój dom. Adopcja w Polsce


Moderacja:

 • Joanna Luberadzka-Gruca – ekspertka Koalicji, prezeska Fundacji Polki Mogą Wszystko
 • Beata Potocka – mama zastępcza, przewodnicząca Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
 

11.20 – 12.30 Sesja II
Wzmocnieni, Lepiej Słyszalni. W jaki sposób rodziny zastępcze mogą się wspierać?

Wystąpienia:

 • Katarzyna Klimiuk-Bibik – mama zastępcza, członkini zarządu Koalicji, Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce”, organizatorka ogólnopolskich zjazdów rodzin zastępczych
  WYSTĄPIENIE: Nieformalne grupy wsparcia – czy warto?
 • Małgorzata Magiera – mama zastępcza, Sopockie Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych
  WYSTĄPIENIE: Stowarzyszenie – czy warto?


Panel ekspercki:

 • Joanna Luberadzka-Gruca – ekspertka Koalicji, prezeska Fundacji Polki Mogą Wszystko
 • Michał Gaweł – tata zastępczy, prezes Fundacji Dialog
 • Lidia Zeller – prezeska Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”


Moderacja:

 • Beata Kulig – ekspertka Koalicji, Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”


12.30 – 12.45
Przerwa

12.45 – 13.45 Sesja III
Rodzicielstwo trudności: co dalej i jak sobie poradzić?

Wystąpienia:

 • Beata Kulig – ekspertka Koalicji, Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”
  WYSTĄPIENIE: Wstęp do TBRI® (Trust Based Relational Intervention)
 • Edyta Wojtasińska – mama zastępcza, ekspertka Koalicji, Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce”
  WYSTĄPIENIE: TBRI® w praktyce rodzica: z perspektywy trzech lat stosowania metody
 • dr Elżbieta Raciniewska – mama adopcyjna, wydawczyni książki p.t.: Wychowanie zranionego dziecka
  WYSTĄPIENIE: Adopcja, trauma i nadzieja. Kiedy rodzic zostaje specjalistą


Panel ekspercki:

 • dr Iwona Palicka – specjalistka psychologii klinicznej, neuropsycholog, terapeutka traumy i zaburzeń neurorozwojowych
 • Anna Maciejczuk – psycholog, Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce”


Moderacja:

 • Anna Krawczak – mama adopcyjna, członkini zarządu Koalicji, Stowarzyszenie Nasz Bocian, Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem

13.45 – 14.45 Sesja IV
Opieka nad dziećmi skrzywdzonymi: RAD, FAS, krzywda seksualna. Studium przypadków.

Wystąpienia: 

 • Blanka Podwysocka – mama zastępcza, prowadzi zawodową rodzinę zastępczą
 • Asenata Urbanek – mama zastępcza, prowadzi rodzinny dom dziecka
 • Lidia Janus – mama zastępcza, prowadzi rodzinne pogotowie


Panel ekspercki:

 • Jolanta Zmarzlik – specjalistka ds. ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, superwizorka i biegła sądowa, wykładowca SWPS i Akademii Ignatianum
 • Anna Krawczak – mama adopcyjna, członkini zarządu Koalicji, Stowarzyszenie Nasz Bocian, Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem 


Moderacja: 

 • Marzena Gwiazda-Wasiak – mama zastępcza, członkini zarządu Koalicji, Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych

14.45 – 15.00 Zamknięcie i podsumowanie kongresu

 • Beata Kulig – ekspertka Koalicji, Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” 
 • Beata Potocka – mama zastępcza, przewodnicząca Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

Prelegenci

Michał Gaweł

Politolog i filozof, absolwent podyplomowych studiów menedżerskich SGH. Nauczyciel dyplomowany filozofii i etyki. Od lat związany z organizacjami pozarządowymi m.in. z Fundacją Starszy Brat Starsza Siostra – Polska, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa, a w latach 2009 – 2019 r. był zastępcą dyrektora Caritas Archidiecezji Białostockiej. Pracował również w Caritas Diecezji Kieleckiej i Caritas Polska. Autor i współautor oraz koordynator wielu projektów. Od 2001 roku do chwili obecnej prezes zarządu Fundacji Dialog. Redaktor i współredaktor publikacji z zakresu mentoringu, wolontariatu, streetworkingu. Prywatnie mąż Asi, tata dwóch synów i trzech córek oraz rodzic zastępczy.

Marzena Gwiazda-Wasiak

od ponad 18 lat mama zastępcza, obecnie zawodowo związana z Warszawą. Od wielu lat działa na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej w Mazowieckiej Fundacji Rodzin Zastępczych oraz Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Michał Janczura

Pochodzi z Limanowej, uczył się w Lublinie, mieszka w Warszawie, a pracuje w całej Polsce. Z wykształcenia politolog i prawnik bez aplikacji. Z zawodu dziennikarz. Komentuje zawody sportowe dla niewidomych, rozmawia ze słuchaczami na antenie TOK FM i tworzy reportaże radiowe. Z zamiłowania kolarz amator. Prywatnie mąż Agnieszki i tata Michalinki oraz Frania.

Lidia Janus

Od ośmiu lat stanowiąca wraz z mężem rodzinę zastępczą w formie pogotowia rodzinnego. Spełniona matka trójki dorosłych już córek i 38 dzieci zastępczych, którymi miała przyjemność opiekować się, wychowywać i w bezpieczny sposób przekazać docelowej rodzinie adopcyjnej, zastępczej jak również doprowadzić do szczęśliwego powrotu do rodziny biologicznej.

Katarzyna Klimiuk-Bibik

Członkini zarządu Koalicji, członkini Zespołu Trenerów Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, mediatorka, założycielka forum dla rodzin zastępczych i adopcyjnych „Rodzina rodzinie”, organizatorka Ogólnopolskich Zjazdów Rodzin Zastępczych. Matka 15 dzieci zwanych „Piętnastoma Wspaniałymi”. Prowadzi rodzinny dom dziecka.

Anna Krawczak

Badaczka Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem Uniwersytetu Warszawskiego, związana ze Stowarzyszeniem Nasz Bocian od 2009 roku, od 2021 roku członkini zarządu Koalicji. Prywatnie matka, w tym matka zastępcza i adopcyjna.

Beata Kulig

Pracuje w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, gdzie odpowiada za projekty rzecznicze oraz Politykę ochrony dziecka. Trenerka, członkini Zespołu Trenerów Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Prowadzi szkolenia rodziców i opiekunów zastępczych, nauczycieli, pracowników opieki społecznej i kuratorów sądowych podejmujące tematykę traumy i wspierania osób jej doświadczających. Praktyczka TBRI® – Trust Based Relational Intervention – interwencji relacyjnej opartej na zaufaniu.

Joanna Luberadzka-Gruca

Związana z Koalicją od 2004 roku. Absolwentka socjologii, Szkoły Sprawiedliwości Naprawczej i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Szkoły Trenerów „Wspólna”. Współautorka „Kodeksu bezpiecznej opieki w rodzicielstwie zastępczym”, „Raportu z realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”, „Postępów deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej”. W latach 2011-2018 społeczna doradczyni Rzecznika Praw Dziecka.

Małgorzata Magiera

od 2014 roku mama zastępcza  trójki dzieci. Współzałożycielka Sopockiego Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych. Ukończyła studia na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu oraz podyplomowe studia na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna. Aktywnie promuje rodzicielstwo zastępcze, obecnie w projekcie „120 portretów na 120 lecie Sopotu”

Iwona Palicka

Doktor nauk o zdrowiu, Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii (obszar zainteresowań: neuropsychologia rozwojowa), terapeuta metod neurorozwojowych (SI, INPP, BI, Johansen-IAS), diagnosta, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD, terapeuta traumy (SomaticExperencing, NARM, SOMA-Embodiment, NAPD), wykładowca akademicki, dyrektor Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu, członek Rady Fundacji Fastryga, Prezes Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej, Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing; autor oraz współautor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących FASD, Integracji Sensorycznej, zaburzeń neuro-rozwojowych i traumy rozwojowej. Praca doktorska „Analiza profilu neuropsychologicznego dzieci w wieku 5-10 lat w wybranych podtypach FASD” zrealizowana na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Blanka Podwysocka

Mama biologiczna, zastępcza, rodzina zaprzyjaźniona dla dzieci z domów dziecka z Litwy. Prowadząca rodzinny dom dziecka dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodziców Zastępczych.

Beata Potocka

Mama zastępcza i adopcyjna dzieci z niepełnosprawnościami, pedagożka, trenerka, przewodnicząca Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Autorka książki „Ratujmy Świat”, prezeska Pomorskiej Fundacji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej – Ania. Zakochana w swym mieście Gdynianka. Nagrodzona medalem Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” oraz medalem „Gdynia bez barier”.

Elżbieta Raciniewska

Dr nauk ekonomicznych, od 20 lat mama adopcyjna Joanny i zastępcza Wojtka. Założycielka wątku poświęconego zaburzeniom więzi (RAD) na forum Nasz Bocian. Wydawca i project manager dwóch poradników Wychowanie zranionego dziecka oraz Zranione dzieci, uzdrawiające domy. Książek, których zadaniem jest pomoc rodzinom adopcyjnym i zastępczym w zrozumieniu źródeł powstawania problemów wychowawczych i emocjonalnych dzieci wskutek przeżytych zaniedbań i zaniechań we wczesnym dzieciństwie. Zawsze lubi podkreślać znaczenie i siłę grup wsparcia nas forach internetowych

Asenata Urbanek

Od urodzenia mieszkanka Śląska, z wykształcenia inżynier zarządzania i marketingu, nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego, certyfikowany kynoterapeuta. Od kilkunastu lat matka zastępcza, wcześniej nauczycielka w szkole podstawowej. Interesuje się fotografią, uwielbia podróże, jazdę rowerem i wpychanie się w tzw. trudne dzielnice, w których mieszkają dzieci. W wolnych chwilach, na przykład oczekując na zielone światło, pisze wiersze, których jedyny egzemplarz widnieje na facebookowym wallu. Prywatnie mężatka i matka biologiczna dwójki dorosłych ludzi: syn jest pilotem, córka pisarką.

Przemysław Wilczyński

Dziennikarz działu krajowego „Tygodnika Powszechnego”, specjalizuje się w tematyce społecznej i edukacyjnej. Jest laureatem Nagrody im. Barbary N. Łopieńskiej i – wraz z Bartkiem Dobrochem – nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Trzykrotny laureat Nagrody Dziennikarzy Małopolski w kategorii „Publicystyka”. Autor książki „Jan Kaczkowski. Życie pod prąd”, wydanej przez WAM biografii zmarłego w 2016 r. twórcy hospicjum św. o. Pio w Pucku. Współautor (obok Bartka Dobrocha) książki „Broad Peak. Niebo i piekło” opisującej kulisy tragicznej polskiej wyprawy z marca 2013 r. 

Edyta Wojtasińska

Teolog i psychopedagog, od 25 lat wraz z mężem towarzyszy dzieciom „z trudnych miejsc”. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce”, w którym koordynuje prowadzenie świetlicy Strefa Serca i dwóch placówek typu rodzinnego. Jest ekspertem Koalicji oraz członkiem Zespołu Trenerów Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Ukończyła Studium Terapii dzieci i młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Jest współautorką „Kodeksu bezpiecznej opieki w rodzicielstwie zastępczym”. 

Marta Wroniszewska

Absolwentka pedagogiki specjalnej, dziennikarstwa i Polskiej Szkoły Reportażu. Wieloletnia szefowa serwisu wysokieobcasy.pl, redaktorka „Wysokich Obcasów”, portali gazetawyborcza.pl i vogue.pl. Publikowała także w „Dużym Formacie” i magazynie „Dziecko”. Autorka książki „Tu jest teraz twój dom. Adopcja w Polsce”. Ma troje dzieci. Wraz z mężem tworzy rodzinę zaprzyjaźnioną dla dwóch dziewczynek z domu dziecka.

Lidia Zeller

Prezes Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”, które prowadzi Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny. Zajmuje się problematyką związaną ze wsparciem rodziny i rodzinną pieczą zastępczą.

Jolanta Zmarzlik

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka ds. ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Posiada Certyfikat PARPA ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Certyfikat Superwizora ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydaje opinie psychologiczno-sądowe, prowadzi szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego. Jest wykładowcą na Uniwersytecie SWPS i Akademii Ignatianum.

Listy do gości Kongresu

Close