Jak powstawaliśmy?

Początki KOALICJI

Koalicja powstała jako nieformalne forum współpracy osób i instytucji. Charakter Koalicji zawsze był otwarty i służył koordynowaniu i konsolidowaniu działań związanych z ideą rodzinnych form opieki zastępczej nad dzieckiem.

Na początku był „pomysł” ustanowienia Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Narodził się 1 lipca 2003 roku na spotkaniu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Jaworzno z udziałem Marioli Zych-Walaszczyk zastępcy dyrektora MOPS Jaworzno i Andrzeja Olszewskiego przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia „Misja Nadziei”.

Zaowocował on Inicjatywą Obywatelską na rzecz ustanowienia dnia 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.

Pod Obywatelskim projektem Ustawy wśród 11.000 osób, które go poparły, podpisali się także:

 • Paweł Jaros – Rzecznik Praw Dziecka,
 • Jerzy Talkowski – Prezydent Dąbrowy Górniczej,
 • Adam Małysz,
 • Daria Trafankowska,
 • Kamil Durczok
 • oraz Krzysztof Cugowski.

Niestety z przyczyn formalnych projekt został odrzucony. Jednak wysiłek włożony w jego powstanie doprowadził do powołania Forum, które miało na celu podjęcie działań, aby do tej inicjatywy ustawodawczej doszło. Równocześnie rozpoczęły się starania, aby Dzień Rodzicielstwa Zastępczego stał się świętem zwyczajowym.

Ta inicjatywa doprowadziła do powstania 5 marca 2004 roku w Warszawie, nieformalnej jeszcze, Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, która stawiała sobie za cel propagowanie dobrych wzorców dotyczących współpracy między PCPR a osobami zajmującymi się szeroko pojętą rodzinną opieką zastępczą. Równocześnie chciała propagować informacje i wiedzę na ten temat wśród społeczeństwa i dążyć do stworzenia pozytywnego obrazu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

W roku 2004 po raz pierwszy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego był świętowany w sposób uroczysty, z udziałem władz miast i powiatów, jako święto zwyczajowe. Równocześnie zostały podjęte starania o wniesienie projektu ustawy o Dniu Rodzicielstwa Zastępczego na zasadzie inicjatywy poselskiej.

20 kwietnia 2006 roku grupa 57 posłów, z inicjatywy Posła Leszka Dobrzyńskiego, na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu wniosła do laski marszałkowskiej projekt uchwały o ustanowieniu dnia 30 maja – Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.

10 maja 2006 r. – W sejmowej Komisji Rodziny i Praw Kobiet odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały (druk 525), a 24 maja 2006 r. sejm przyjął Uchwałę o ustanowieniu dnia 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.

Co dalej?

Jesienią 2009 roku rozpoczęło się pisanie Strategii działania Koalicji. Nasi członkowie dostrzegli konieczność formalizacji dotychczasowych działań i podjęto decyzje o powołaniu związku stowarzyszeń. W tej samej strategii określone zostały także dwa inne cele, które wydały się członkom Koalicji szczególnie ważne: integracja Koalicji i wypracowanie “wspólnego głosu” oraz zwiększanie świadomości społecznej.

Napisanie strategii zaowocowało szkoleniami, w których przez cały 2010 rok brała udział stała, ponad dwudziestopięcioosobowa grupa członków Koalicji. Cały rok szkoliliśmy się, dzięki wsparciu Pani Ewy Rolley z firmy Berreny Consulting, między innymi w zakresie komunikacji interpersonalnej, budowania wzajemnych relacji, mówienia jednym głosem, wywierania wpływu i współpracy z mediami.

W wyniku realizowania założeń strategii, jesienią 2010 r. w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie związku stowarzyszeń pod nazwą:

KOALICJA NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ

Członkami-założycielami sformalizowanej KOALICJI byli:

 1. Fundacja POLKI MOGĄ WSZYSTKO
 2. Stowarzyszenie Wioski Dziecięce SOS w Polsce
 3. Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych
 4. Fundacja Oriflame Dzieciom
 5. Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych “Pro Familia”
 6. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego “Nasze Gniazdo”
 7. Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział mazowiecki
 8. Fundacja Rodzin Adopcyjnych
 9. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego “Jedno serce”

Wybrany został zarząd Koalicji i złożyliśmy do sądu dokumenty formalizujące Koalicję. Na etapie pisania statutu sprecyzowaliśmy cele Koalicji, ujmując je w 8 punktach:

 1. Działania na rzecz zmniejszenia liczby dzieci umieszczanych w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 2. Dążenie do umieszczania dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej w sytuacji, kiedy konieczne jest zapewnienie dziecku prawidłowej opieki poza rodziną biologiczną,
 3. Podnoszenie standardów rodzinnej opieki zastępczej w odniesieniu do wszystkich jej uczestników,
 4. Przełamywanie stereotypów dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej,
 5. Podnoszenie kompetencji i rozwój Członków KOALICJI, wypracowanie “wspólnego głosu”,
 6. Zwiększanie świadomości społecznej w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną.
 7. Działania na rzecz pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej,
 8. Wspieranie uczestników rodzinnej pieczy zastępczej, aby mogli liczyć na fachową pomoc i doradztwo specjalistów.

W lutym 2011 roku Koalicja została członkiem IFCO (International Foster Care Organization) i pozostała nim do 2014 r.
W roku 2014 Koalicja przystąpiła do Eurochild.

Formalnie członkami KOALICJI mogą być krajowe i zagraniczne osoby prawne działające nie dla zysku, w tym jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, które akceptują cele KOALICJI. Tych, których ta formuła nie obejmuje, a z których ogromnej pomocy, wiedzy i wsparcia korzystaliśmy i korzystamy, również zapraszamy do współpracy z głosem doradczym, który będzie dla nas nie tylko bardzo cenny, ale pozwoli na zachowanie dotychczasowej wartości Koalicji, jaką była otwartość.

 
 
 
Close