O Kongresie Rodzicielstwa Zastępczego

Serdecznie zapraszamy na 8. Kongres Rodzicielstwa Zastępczego w tym roku po raz pierwszy w formule online.

Zaproszenie do udziału w tegorocznym Kongresie kierujemy szczególnie do rodziców zastępczych, a także przedstawicieli samorządów, organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli rządu odpowiedzialnych za kreowanie polityki mającej na celu wsparcie rodziny i pieczę zastępczą.

Kongres, jak co roku, będzie okazją do wymiany dobrych praktyk, doświadczeń oraz omówienia wyzwań związanych z rozwojem rodzicielstwa zastępczego w Polsce i przedstawienia propozycji rozwiązań. W tym roku oddajemy głos przede wszystkim rodzicom zastępczym.

Kongres odbędzie się online, w piątek, 10 września 2021 r. w godz. 10.00 – 15.00.
Obrady będzie można śledzić poprzez fanpage Koalicji w serwisie Facebook.

Więcej informacji na stronie Kongresu: http://koalicja.org/kongres-rodzicielstwa-zastepczego/