Udostępniamy Strategię Deinstytucjonalizacji, nad którą pracowaliśmy od lutego 2020 roku w grupie ekspertów i ekspertek. Członkinie Koalicji pracowały nad obszarem „Rodzina, Dzieci i Młodzież”. Dziękujemy Beacie Kulig, Edycie Wojtasińskiej, Joannie Luberadzkiej-Grucy i Annie Krawczak.

Przygotowana treść stała się podstawą prac Rządu nad całościową Strategią Deinstytucjonalizacji dla Polski. Trafiła do decydentów i trzymamy za nią kciuki oraz przede wszystkim mamy nadzieję na jej wdrożenie, czyli przekształcenie zapisów w wersję realną, obowiązującą i faktyczną.