Dlaczego nie udaje się pozyskiwać nowych rodzin zastępczych? Skąd biorą się „zwrotki”: dlaczego rodziny zastępcze rezygnują lub wnioskują o przeniesienie dziecka? Czemu organizatorzy czasem nie są zadowoleni z rodzin zastępczych (i odwrotnie)? Jak zrozumieć i poradzić sobie ze zjawiskiem zwanym „kryzysem rodzicielstwa zastępczego w Polsce”?
 
Te i inne pytania zadajemy sobie w nowym projekcie Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej realizowanym dzięki wsparciu Fundacji EY. Zapraszamy w nim do udziału w trzech webinarach, z których każdy poświęcony będzie analizie konkretnych tzw. studiów przypadku i będzie stanowić wstęp do szerszej dyskusji z gośćmi (przedstawiciele Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej, świata nauki oraz organizacji pozarządowych). Przewidzieliśmy również czas na dyskusję z widzami. Do współpracy zaprosiliśmy także blogerów działających na polu szeroko rozumianej rodzinnej pieczy zastępczej.

Więcej informacji i zapisy na stronie projektu: http://koalicja.org/reakcje-lancuchowe/