Monthly Archives

luty 2022

PRAWO

Apel do pani Minister Marleny Maląg

W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej toczą się prace nad zmianą przepisów o pieczy zastępczej. Sprawa pieczy zastępczej to jeden z elementów całościowej dyskusji o deinstytucjonalizacji usług społecznych. Niestety, po obiecującym projekcie z września ubiegłego roku, w styczniu 2022 r….

Read more
Bez kategorii

Szkolenie TBRI on-line

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: TBRI – Trust-Based Relational Intervention® – Interwencja Relacyjna Oparta na Zaufaniu Interwencja relacyjna oparta na zaufaniu (TBRI®-Trust Based Relational Intervention) to holistyczne podejście, którego celem jest pomoc dzieciom po doświadczeniu traumy i straty. Jest ono interdyscyplinarne, elastyczne…

Read more
Close