PRAWO

Projekt nowelizacji USTAWY w sejmowej podkomisji

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny 6 grudnia skierowała do prac w Podkomisji stałej do spraw rodziny rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. W praktyce oznacza to prawdopodobnie, że…

Read more
SZKOLENIA

Szkolenia TBRI

Zapraszamy na szkolenia TBRI – Trust-Based Relational Intervention® –> Interwencja Relacyjna Oparta na Zaufaniu. Jest to holistyczne podejście, które jest interdyscyplinarne, elastyczne, skoncentrowane na przywiązaniu (więzi) i pełne wyzwań. Metoda ta jest oparta na wynikach badań naukowych oraz na wiedzy…

Read more
Close