PRAWO

Najlepszym miejscem dla dziecka jest rodzina

Zakończył się projekt „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach” realizowany przez partnerstwo trzech organizacji pozarządowych: WiseEuropa, Fundację Polki Mogą Wszystko i Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Z Dziennikiem Warto Wiedzieć rozmawia Joanna…

Read more