Budowanie kompetencji uzdrawiających opiekunów dzieci dotkniętych traumą

Dane: content_trener-page.php:
STREFA TRENERÓW

Notice: Undefined variable: komunikat_logowania in /wp-content/themes/bjornbjorn-child/content_trener-page.php on line 305

Notice: Undefined variable: komunikat_logowania2 in /wp-content/themes/bjornbjorn-child/content_trener-page.php on line 305

Notice: Undefined variable: spis_uprawnien in /wp-content/themes/bjornbjorn-child/content_trener-page.php on line 398

Poniżej znajdują się do pobrania materiały dla trenerów.

Wszelkie zmiany w umowie należy wcześniej skonsultować z Zarządem Koalicji.


Dzień 1

 • Przedstawienie się i wprowadzenie
 • Siedem kluczowych zagadnień szkolenia
 • Dzieci doświadczające krzywdzenia – ćwiczenie
 • Cele opieki uwzględniające wiedzę o traumie
 • Najważniejsze elementy opieki uwzględniające wiedze o traumie
 • Kiedy dziecko doświadcza wczesnego zaniedbania i traumy
 • Kluczowe słowa
 • Rodzaje traumy
 • Wpływ traumy na rozwój dziecka
 • Negatywne doświadczenia dziecięce
 • Jak dziecko doświadcza traumy
 • Kamienna twarz
 • Kilka słów o przywiązaniu
 • Trauma a mózg
 • Lęk
 • Trauma wykoleja rozwój
 • Scenariusz rozwojowe
 • Obszary zaburzeń
 • Przypadek Tommiego
 • Niewidzialna walizna Mai
 • Trzy zadania


Dzień 2

 • Przypomnienie wiadomości z dnia 1
 • Jaki jest uzdrawiający, kompetentny opiekun dziecka dotkniętego traumą?
 • Wykorzystanie siedmiu podstawowych umiejętności opiekuna dziecka dotkniętego traumą: Umiejętności 1 i 2
 • Umiejętność 1: Zrozumienie wpływu traumy na zachowanie dziecka, jego rozwój i relacje.
 • Umiejętność 2: Zwiększanie u dziecka poczucia bezpieczeństwa
 • poprzez wzmacnianie
 • Rozumienie i reagowanie na emocjonalne i behawioralne potrzeby dzieci dotkniętych traumą
 • Wpływ traumy na rozwój dziecka
 • Formularz „Doświadczenia traumy/straty”
 • Wykorzystanie siedmiu podstawowych umiejętności opiekuna dziecka po traumie: Umiejętności 3 i 4
 • Umiejętność 3: Pomaganie dziecku w radzeniu sobie z przytłaczającymi emocjami.
 • Umiejętność 4: Pomaganie dzieciom w zrozumieniu i modyfikowaniu zachowań.


Dzień 3

 • Przypomnienie wiadomości i głównych wniosków z dnia pierwszego i drugiego
 • Umiejętność 5: Wspieranie i promowanie pozytywnych relacji
 • Umiejętność 6: Pomaganie dziecku w stworzeniu nowej, opartej na mocnych stronach interpretacji jego historii życia
 • Umiejętność 7: Dbanie o siebie
 • Ćwiczenie nowych umiejętności opiekuna dziecka po traumie
 • Ćwiczenie nowych umiejętności opiekuna dziecka po traumie
Close