Budowanie kompetencji uzdrawiających opiekunów dzieci dotkniętych traumą