Jak rozwija Cię rodzina zastępcza

Dane: content_trener-page.php:
STREFA TRENERÓW

Notice: Undefined variable: komunikat_logowania in /wp-content/themes/bjornbjorn-child/content_trener-page.php on line 305

Notice: Undefined variable: komunikat_logowania2 in /wp-content/themes/bjornbjorn-child/content_trener-page.php on line 305

Notice: Undefined variable: spis_uprawnien in /wp-content/themes/bjornbjorn-child/content_trener-page.php on line 398

Poniżej znajdują się do pobrania materiały dla trenerów.

Wszelkie zmiany w umowie należy wcześniej skonsultować z Zarządem Koalicji.

Cele nauki:

 • Uczestnicy przedstawią się, powiedzą jak długo są rodzicami zastępczymi i opowiedzą o niektórych wyzwaniach, z jakimi się mierzą.
 • Uczestnicy zaczną budować relacje z innymi rodzicami zastępczymi i przekonają się, że nie tylko oni borykają się z trudnościami.
 • Uczestnicy zidentyfikują konkretne wyzwania, jakich doświadczyli jako rodzice zastępczy
 • Uczestnicy poznają 4 etapy rozwoju rodzica zastępczego, zdadzą sobie sprawę, że znajdują się na pierwszym etapie, uświadomią sobie czekające ich problemy.
 • Uczestnicy poznają 4 role, w jakich występują rodzice zastępczy i zadania związane z tymi rolami; zidentyfikują własne bariery, które utrudniają im pełnienie owych ról.
 • Uczestnicy powtórzą wiedzę na temat stresu, radzenia sobie ze stresem i jego percepcji.
 • Uczestnicy dowiedzą się, co może wydarzyć w ich rodzinach, kiedy przyjmą dziecko/dzieci.
 • Uczestnicy zidentyfikują konkretne stresory oddziałujące na nich jako rodziców zastępczych i nauczą się, jak sobie radzić z tymi stresorami.
 • Uczestnicy zidentyfikują korzyści płynące z rodzicielstwa zastępczego i długoterminowe zyski dla nich samych oraz dla ich rodziny.
 • Uczestnicy zakończą warsztat, wyposażeni w praktyczne, konkretne strategie radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami, pojawiającymi się w ciągu pierwszych lat bycia rodzicem zastępczym.

Kompetencje:

 • Wie, jak uczestniczyć w tworzeniu planu pomocy dziecku, potrafi koordynować swoje działania z pracą członków zespołu
 • Wie, jakie korzyści wynikają z bycia rodziną zastępczą
 • Rozumie, jak ważna jest wiedza na temat tego, jakimi dziećmi lub młodymi ludźmi jego rodzina może się z powodzeniem zaopiekować.
 • Rozumie etapy rozwoju rodziny zastępczej, zna zadania rozwojowe związane z każdym z tych etapów
 • Zna rolę i zadania na każdym etapie rozwoju rodzica zastępczego
 • Rozumie problemy/stresory związane z każdym etapem rozwoju rodzica zastępczego
 • Potrafi pomóc innym członkom rodziny poradzić sobie z różnymi trudnościami związanymi z opieką zastępczą
 • Wie, jak stresujące mogą być reakcje dzieci przyjętych na zaniedbanie, krzywdzenie lub separację od domu, dla rodziny zastępczej lub adopcyjnej.
 • Rozumie, że reakcja dziecka na separację i stratę, może wywołać poczucie straty w życiu rodzica zastępczego lub adopcyjnego
 • Rozumie swoją rolę w pomaganiu innym członkom rodziny w radzeniu sobie ze stresem związanym z rodzicielstwem zastępczym
 • Wie, jak zaspokajać potrzeby dzieci (zarówno mieszkających w domu na stałe, jak i przyjętych).
 • Rozumie wpływ rodzicielstwa zastępczego na małżeństwo lub związek intymny. Wie jak sobie radzić z tymi problemami.
 • Potrafi zastosować podejście nastawione na rozwiązywanie problemów do radzenia sobie ze stresem w rodzinie zastępczej
 • Wie, jak rodzicielstwo zastępcze wpływa na relacje z dalszą rodziną i ze społecznością
 • Potrafi szukać potrzebnego wsparcia u innych.
 • Wie, jak odmienna perspektywa kulturowa może wpływać na relacje z dziećmi przyjętymi, adopcyjnymi oraz ich rodzinami.
Close