Rozumienie i budowanie przywiązania

Dane: content_trener-page.php:
STREFA TRENERÓW

Notice: Undefined variable: komunikat_logowania in /wp-content/themes/bjornbjorn-child/content_trener-page.php on line 305

Notice: Undefined variable: komunikat_logowania2 in /wp-content/themes/bjornbjorn-child/content_trener-page.php on line 305

Notice: Undefined variable: spis_uprawnien in /wp-content/themes/bjornbjorn-child/content_trener-page.php on line 398

Poniżej znajdują się do pobrania materiały dla trenerów.

 • „Rozumienie i budowanie przywiązania”
 • Wzór umowy na szkolenie – do podpisania z zamawiającym przed szkoleniem.
  • Ustal szczegóły szkolenia z zamawiającym;
  • Dokładnie wypełnij umowę i przekaż do podpisu;
  • Skontaktuj się z Zarządem w celu dostarczenia umowy do podpisania;
  • Umowa jest podpisywana w kilku egzemplarzach. Jeden podpisany przez obie strony egzemplarz musi się znaleźć w dokumentach Koalicji w celu wypłaty wynagrodzenia trenerowi.

Plan:

 • Część I: Wprowadzenie i definicja przywiązania
 • Część II: Pozabezpieczne przywiązanie, wpływ na rozwój
 • Część III: Kryzys, rozdzielenie i umieszczenie
 • Część IV: Wpływ wychowania na przywiązanie
 • Część V: Wychowywanie skupione na przywiązaniu
 • Część VI: Studium przypadku, podsumowanie, ewaluacja

Cele:

 • Uczestnicy poznają się, powiedzą o swoim doświadczeniu jako rodziców zastępczych
 • Uczestnicy zrozumieją, że bezpieczny styl przywiązania jest związany z jakością interakcji z opiekunami dziecka, szczególnie w ciągu pierwszych 36 miesięcy życia.
 • Uczestnicy zrozumieją, że bezpieczny styl przywiązania wpływa również na inne aspekty rozwoju dziecka
 • Uczestnicy poznają trzy główne pozabezpieczne style przywiązania i ich cechy charakterystyczne.
 • Uczestnicy rozważą i zidentyfikują wpływ kultury na doświadczanie przywiązania.
 • Uczestnicy zrozumieją, że doświadczenie rozdzielenia i umieszczenia prowadzi dziecko w stronę kryzysu
 • Uczestnicy dowiedzą się, że kryzys związany z umieszczeniem prowadzi do doświadczania żalu przez dziecko.
 • Uczestnicy powtórzą etapy żalu i zidentyfikują zachowania wynikające z żalu i zidentyfikują takie zachowania, z którymi spotkali się jako rodzice zastępczy.
 • Uczestnicy rozważą style przywiązania analizując przypadki i przedyskutują wpływ przywiązania na proces żalu doświadczanego przez dziecko.
 • Uczestnicy zrozumieją jakie fakty łagodzące traumę wynikającą z rozdzielenia i umieszczenia.
 • Uczestnicy poznają swoje własne style przywiązania, dowiedzą się jak ich styl przywiązania wpływa na sposób wychowywania dzieci.
 • Uczestnicy poznają sposoby zachowania związane z pozabezpiecznym stylem przywiązania dziecka.
 • Uczestnicy zrozumieją schematy relacji wytworzone przez dziecko mające pozabezpieczny styl przywiązania, które pomagały im w poprzednim środowisku.
 • Uczestnicy zrozumieją problemy z nawiązywaniem relacji, które są efektem pozabezpiecznego stylu przywiązania dziecka.
 • Uczestnicy zrozumieją wagę kreowania środowiska i atmosfery bezpieczeństwa, która umożliwia budowanie przywiązania.
 • Uczestnicy zrozumieją swoją odpowiedzialność za interpretowanie zachowań dziecka i nauczą się dostosowywać swoje praktyki rodzicielskie do zachowań dzieci by okazywać im akceptację.
 • Uczestnicy zrozumieją wagę budowania wspólnoty z dzieckiem.
 • Uczestnicy zrozumieją, że pomoc dziecku w zrekonstruowaniu przywiązania wymaga zobowiązania, tolerancji i czasu.
 • Uczestnicy podsumują cztery analizy przypadku by zidentyfikować bariery w budowaniu przywiązania utrwalane przez różnych członków zespołu interdyscyplinarnego.
 • Uczestnicy rozwiną strategie niszczenia barier, w sposób umożliwiający budowanie przywiązania.

Kompetencje:

 • Rozumienie dlaczego dziecku może być trudno przywiązać się do rodziny zastępczej lub adopcyjnej.
 • Rozumienie jak krzywdzący rodzice mogą spowodować pozabezpieczny styl przywiązania.
 • Rozumienie wpływu rozdzielenia/porzucenia na życie dziecka i jego zdolność do rozwinięcia bezpiecznego przywiązania
 • Rozumienie wpływu wielokrotnych umieszczeń na zdolność dziecka do rozwinięcia bezpiecznego przywiązania.
 • Rozumienie jak rozwija się pozabezpieczny styl przywiązania i rozpoznaje sygnały pozabezpiecznego stylu przywiązania
 • Rozumie krótko i długotrwały wpływ pozabezpiecznego stylu przywiązania na rozwój dziecka
 • Rozumienie emocjonalnych konfliktów, które dzieci mogą iść kiedy są umieszczone w opiece zastępczej.
 • Umiejętność identyfikacji przejawów pozabezpiecznego stylu przywiązania.
 • Wie jak pomóc dziecku rozwinąć bezpieczny styl przywiązania
 • Wie jak dbać o dzieci, które doświadczyły separacji i umieszczenia
 • Wie jak dbać o dzieci w wieku przedszkolnym, które doświadczyły rozdzielenia i umieszczenia.
 • Wie jak dbać o nastolatków, którzy doświadczyli rozdzielenia i umieszczenia.
 • Wie jak stworzyć środowisko zaufania i bezpieczeństwa w rodzinie zastępczej, by pomóc dzieciom i nastolatkom w rozmowie o problemach
 • Potrafi używać strategii rodzicielskich by pomóc dziecku rozwinąć przywiązanie do opiekuna
 • Wie jak poradzić sobie ze złym zachowaniem w sposób budujący przywiązanie.
 • Rozumie jak kryzys może być szansą na budowanie przywiązania.
Close