Dyscyplina w Rodzinie Zastępczej

Dane: content_trener-page.php:
STREFA TRENERÓW

Notice: Undefined variable: komunikat_logowania in /wp-content/themes/bjornbjorn-child/content_trener-page.php on line 305

Notice: Undefined variable: komunikat_logowania2 in /wp-content/themes/bjornbjorn-child/content_trener-page.php on line 305

Notice: Undefined variable: spis_uprawnien in /wp-content/themes/bjornbjorn-child/content_trener-page.php on line 398

Poniżej znajdują się do pobrania materiały dla trenerów.

Wszelkie zmiany w umowie należy wcześniej skonsultować z Zarządem Koalicji.

Program warsztatu:

I. Wprowadzenie i style wychowania
II. Wychowanie i filozofia dyscypliny
III. Efektywny nauczyciel: cechy, wiedza i umiejętności
IV. Rodzice i kultura
V. Cele rodzicielstwa zastępczego i kierowania zachowaniem
VI. Podsumowanie

Kompetencje, na których koncentruje się całe szkolenie:

 • Uczestnicy przedstawią się, powiedzą jak długo są rodzicami zastępczymi i opowiedzą o niektórych wyzwaniach, z jakimi się mierzą.
 • Uczestnicy rozwiną w sobie wrażliwość na potrzeby każdego dziecka, jego prawo do normalizacji, sprawiedliwości I szacunku.
 • Uczestnicy zrozumieją różnice w stylach wychowania i powiązanie stylów wychowania z kompetencjami społecznymi i szkolnymi.
 • Uczestnicy zidentyfikują własne style wychowania oraz rozważą mocne i słabe strony własnego podejścia wychowawczego.
 • Uczestnicy zrozumieją, że samodyscyplina jest pożądanym skutkiem kierowania zachowaniem, oraz że samodyscyplina to proces, na który wpływają stadia rozwoju oraz czynniki środowiskowe.
 • Uczestnicy poznają trzy podejścia do kierowania zachowaniem: dyscyplinę, kontrolę i karanie, zapoznają się z ich definicjami i dowiedzą się, w jaki sposób mogą one ułatwiać, utrudniać lub nawet uniemożliwiać dziecku nauczenie się samodyscypliny.
 • Uczestnicy uświadomią sobie, dlaczego zdarza im się stosować kontrolę i kary w kierowaniu zachowaniem dzieci oraz jak rozpoznać, którego podejścia używają.

Streszczenie:

 • Uczestnicy zrozumieją, że rodzice odznaczają się cechami, wiedzą i kompetencjami, które są właściwe dla efektywnych nauczycieli, i uzyskają wgląd we własne podejście wychowawcze poprzez ocenę swoich mocnych i słabych stron w tym obszarze.
 • Uczestnicy zrozumieją, że są odpowiedzialni za poznanie i poszanowanie pochodzenia kulturowego dziecka (lub rodziny); oraz poznają cele kulturowe, które wzmacniają doświadczenie umieszczenia w nowej rodzinie – z perspektywy dziecka, jego rodziny biologicznej oraz rodziny zastępczej.
 • Uczestnicy poznają 4 cele, które należy wziąć pod uwagę, wychowując dziecko przejawiające trudne zachowania, oraz uświadomią sobie ukryte („błędne”) cele i przekonania, które przyczyniają się do niewłaściwych zachowań dzieci.
 • Uczestnicy dowiedzą się, jak kierować dzieci ku bardziej pozytywnemu celowi zgodnemu z ich potrzebą przynależności do rodziny.
 • Uczestnicy zrozumieją, że ich umiejętności komunikacyjne wpływają na zachowanie dziecka i jego gotowość do werbalizowania uczuć.
 • Uczestnicy poznają sposoby uczenia dzieci rozwiązywania problemów i negocjowania z innymi.
 • Uczestnicy zrozumieją znaczenie pozytywnych spotkań (interakcji) z dziećmi przyjętymi dla budowania przywiązania.
Close