Praca grupowa z dziećmi w opiece zastępczej

Dane: content_trener-page.php:
STREFA TRENERÓW

Notice: Undefined variable: komunikat_logowania in /wp-content/themes/bjornbjorn-child/content_trener-page.php on line 305

Notice: Undefined variable: komunikat_logowania2 in /wp-content/themes/bjornbjorn-child/content_trener-page.php on line 305

Notice: Undefined variable: spis_uprawnien in /wp-content/themes/bjornbjorn-child/content_trener-page.php on line 398

Poniżej znajdują się do pobrania materiały dla trenerów.

Cele:

 • Aby stworzyć dzieciom bezpieczne, radosne środowisko, w którym mogą one ćwiczyć nowe umiejętności;
 • Aby słuchać dzieci, szanować ich zdanie, dać dzieciom przestrzeń, w której będą mogły się wypowiadać swobodnie;
 • Stworzyć dzieciom przestrzeń, w której będą mogły prosić o pomoc i w której będą mogły pomagać;
 • Aby nauczyć dzieci jak rozwijać zdrowe relacje społeczne;

 

LEKCJA 1

GRUPA WSPARCIA „UŻYJ SWOICH SŁÓW”

CEL:  wzmacnianie dzieci poprzez dawanie im możliwości do wyrażenia słowami i komunikacji w ten sposób ich potrzeb.

Cele :

 1. Przełamanie lodów
 2. Wzmocnienie zaufania pomiędzy dzieckiem a dorosłym
 3. Wzrost umiejętności dziecka do wyrażania swoich potrzeb słowami

 

LEKCJA 2

GRUPA WSPARCIA „OKAZYWANIE SZACUNKU”

CEL:  dziecko rozumie i komunikuje się szanując ludzi wokół siebie

Cele :

 1. Rozumienie zasad komunikacji z szacunkiem dla drugiej strony
 2. Komunikowanie się z szacunkiem

 

LEKCJA 3

GRUPA WSPARCIA „DELIKATNIE I ŁAGODNIE”

CEL:  dziecko wie, co oznacza zachowanie delikatne i łagodne i tak się zachowuje

Cele :

 1. Rozumienie słów delikatny i łagodny, poznanie, jakie zachowania są delikatne i łagodne
 2. Zachowuje się delikatnie i łagodnie
 3. Potrafi rozpoznać, kiedy, gdzie i jak należy się zachowywać delikatnie i łagodnie

 

LEKCJA 4

GRUPA WSPARCIA „PYTASZ CZY NAKAZUJESZ”

CEL:  dziecko używa słów w komunikacji z rówieśnikami

 

LEKCJA 5

GRUPA WSPARCIA „DOKONYWANIE WYBORÓW” i „OSIĄGANIE KOMPROMISÓW”

CEL:  dziecko rozumie i potrafi dokonywać wyborów i osiągać kompromis

Cele :

 1. Uczenie dokonywania wyboru z dwóch lub więcej opcji
 2. Uczenie dochodzenia do kompromisu
Close